VisaHQ.cn 使馆区印度驻中国使领馆名单

印度驻中国使领馆名单

印度 签证是 要求的 为了

India 大使馆 在 Beijing

5, Liang Ma Qiao Bei Jie
Chaoyang District
Beijing
China
电话+86-10-85312500
+86-10-85312501
+86-10-85312502
+86-10-85312503
传真+86-10-85312515
电子邮件
邮政地址
网站网址http://www.indianembassy.org.cn/
5%2C+Liang+Ma+Qiao+Bei+Jie%2C+Chaoyang+District%2C+Beijing%2C+China
报告更改
×

报告更改

India 领事馆 在 China

1008, Shanghai International, Trade Centre, 2201 Yan An Xi Lu
Shanghai
China
200336
电话+86-21-62758882
+86-21-62758882
+86-21-62758882
传真+86-21-62758881
+86-21-62956892
电子邮件
邮政地址
网站网址www.indianconsulate.org.cn
1008%2C+Shanghai+International%2C+Trade+Centre%2C+2201+Yan+An+Xi+Lu%2C+Shanghai%2C+China%2C+200336
报告更改
×

报告更改

India 领事馆 在 Hong Kong

16-D United Centre, 95, Queensway
Hong Kong
China
电话+85-23-9709900
+85-23-9709922
传真+85-22-8664124
+85-22-5281647
电子邮件
邮政地址
网站网址www.cgihk.gov.in
16-D+United+Centre%2C+95%2C+Queensway%2C+Hong+Kong%2C+China
报告更改
×

报告更改

India 领事馆 在 Guangzhou

1-4, 14th Floor, Haihang Dasha
(HNA) Tower, 8 Linhe Zhong Road,
Tianhe Distt.,
510610
Guangzhou
China
电话+86-20-85501501
+86-20-85501505
传真+86-20-85501510
+86-20-85501513
电子邮件
邮政地址
网站网址www.cgiguangzhou.org.cn
1-4%2C+14th+Floor%2C+Haihang+Dasha%2C+%28HNA%29+Tower%2C+8+Linhe+Zhong+Road%2C%2C+Tianhe+Distt.%2C%2C+510610%2C+Guangzhou%2C+China
报告更改
×

报告更改